O nás   Náš tým   Cíle   Pro dárce   Kontakty

 

MUDr. David Jilich (1979)

lékař, vysokoškolský pedagog, výzkumník

Jilich

David Jilich po absolvování 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupil na Infekční kliniku Nemocnice Na Bulovce, kde působí dosud na pozici lékař – specialista. Většinu profesní dráhy se věnuje i pedagogické činnosti, v rámci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, na pozici odborného asistenta. V klinické praxi se specializuje na problematiku HIV. Je členem mnoha českých i mezinárodních výzkumných týmů. Publikoval již více jak 30 odborných prací v českém i mezinárodním odborném tisku. Dlouhodobě se angažuje i v nevládním sektoru, pacientské problematice a v boji proti diskriminaci osob s HIV infekcí. 

 

Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (1954)

lékař – specialista v oboru infekčních chorob, pedagog

Machala ladislav

Ladislav Machala vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Většinu profesní dráhy působí jako lékař – specialista v oboru infekčních chorob v pražské Nemocnici Na Bulovce. Dlouhodobě také působí jako pedagog v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, aktuálně v rámci 3. lékařské fakulty UK v Praze. Specializuje se na problematiku HIV a vysoce nakažlivých chorob. Jako výzkumník se podílel na mnoha národních i mezinárodních projektech, většinou v problematice HIV. Publikoval také více jak 100 odborných prací včetně jedné knižní monografie.