O nás   Náš tým   Cíle   Pro dárce   Kontakty

 

Za primární poslání organizace považujeme rozvoj a podporu vědy, výzkumu a vzdělávání. Infekční lékařství patří k menším a někdy poněkud opomíjeným medicínským oborům. Ve skutečnosti se jedná o dynamický obor s obrovským potenciálem. Jedním z našich hlavních cílů je udělat tento obor více atraktivní pro mladé lékaře, kteří si teprve svou budoucí specializaci hledají. Tím, že zvýšíme prestiž celého oboru, přilákáme i více mladých lidí, kteří budou ochotni svou medicínskou kariéru zasvětit problematice infekčního lékařství. Těm z nich, kteří už si náš obor vybrali, bychom rádi usnadnili a zintenzivněli jejich vzdělávání. Rádi bychom pořádali a spolupořádali vzdělávací akce nebo zprostředkovávali účast na akcích v zahraničí. Jsme si vědomi toho, že pouze energičtí a vzdělaní lidé mohou spolu s námi usilovat o další rozvoj oboru infekčního lékařství.

Dlouhodobě se věnujeme problematice infekčních chorob, s důrazem na problematiku HIV/AIDS. Naši lidé se účastní řady výzkumných projektů, v některých jsou vedoucími výzkumných týmů. Některé z nich jsou již zčásti zrealizované. Vzhledem k tomu, že jsme naši klinickou práci, tedy čas, který trávíme s našimi pacienty, vždy vnímali jako absolutní prioritu, mohli jsme výzkumným aktivitám věnovat pouze limitované množství času. Proto je jedním z hlavních našich cílů poněkud rozšířit náš kolektiv a vytvořit stabilní a dobře fungující tým, který bude schopen plánované výzkumné záměry snadněji realizovat.

Naším dalším cílem je snaha o vybudování sítě podobně orientovaných pracovišť v Evropě, která by si mohla vzájemně vyměňovat klinické zkušenosti a propojovat výzkumné aktivity v problematice infekčních chorob.